O KRIOTERAPII

Krioterapia i  kriostymulacja to zabiegi bezpieczne, które aktywizują naturalny potencjał organizmu człowieka do powrotu do zdrowia. Zabiegi te efektywnie stymulują ciało do przywrócenia jego równowagi oraz wspierają go w jej utrzymywaniu. 

W  krioterapii wykorzystuje się znane od dawna dobroczynne działanie zabiegów z udziałem zimnej wody i lodu. Ponieważ krioterapia wpływa na redukcję bólu, skrócenie czasu trwania chorób oraz łagodzenie ich przebiegu, chętnie korzystają z niej różnego rodzaju instytucje i środowiska.

Dla kogo?